Toimintaterapia Polku

Click here to edit subtitle

Tiina Siira, toimintaterapeutti, AMK

puh.  0408294611

[email protected]

Y-tunnus 2719528-2


Yritykseni tarjoaa toimintaterapiaa Kirkkonummella ja lähikunnissa. Yritykselläni on Kelan sopimus. Toimintaterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Asiakkaillani on mm. neurologisen,  neuropsykiatrisen tai psykiatrisen toimintaterapiakuntoutuksen tarvetta.  Työkokemukseni painottuu erityisesti lasten ja nuorten toimintaterapiaan.


Toimintaterapiassa terapeuttisen toiminnan avulla pyritään asiakkaan kuntoutumiseen, jolloin hänen toimintakykynsä vahvistuu ja mahdollistuu osallistuminen arjen toimintoihin.  Tavoitteet laaditaan asiakkaan ja hänen perheensä kanssa.  Toiminnot valitaan asiakkaan mielenkiinnon kohteiden sekä tarpeiden mukaan.  Pyrin tekemään toimintaterapiakäynnit asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Mukanani terapiassa voi toisinaan olla Saana labradorinnoutaja, joka on suorittanut Kasvatus- ja kuntoutuskoirien soveltuvuuskokeen. Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskouluksen kautta olen saanut välineitä koira-avusteiseen toimintaterapiaan. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n verkkosivuilta löydät enemmän tietoa koira-avusteisesta toiminnasta.   


Toimintaterapiatyötä teen myös Hyksin lasten ja nuorten sairaalassa lastenneurologiassa toimintaterapeuttina. Toimintaterapiaan liittyvinä menetelmäopintoina olen suorittanut MAP (Miller assessment for preshoolers) ja M funPs (Miller Function and Participation Scales) koulutukset.  Olen aikaisemmalta koulutukseltani sosionomi, yamk. Olen työskennellyt ennen toimintaterapeutin ammattia lastentarhanopettajana  kaksikymmentä vuotta, joista kymmenen vuotta esikoulunopettajana. Olen työskennellyt myös avustajana  ja ohjaajana kehitysvammaisten parissa.  Minulla on kirjallisuusterapiaohjaajan ja NLP practitioner koulutukset sekä muita täydennyskoulutuksia. Yhdistän luovia menetelmiä asiakkaan kiinnostuksen mukaan terapiaan. Toimintaterapian toteuttaminen metsässä ja luonnossa on myös mahdollista.  Monissa tutkimuksissa on todettu metsän terveyttä edistävä vaikutus.